jakie sprawozdania finansowe stosuje się w przedsiębiorstwie

img

Jaki jest termin przedawnienia roszczeń. Obowiązki zarządu - obowiązki zarządu, a za nimi odpowiedzialność, przybierają formę zobowiązań cywilnych, publicznoprawnych, pracowniczych, czy też wewnątrzkorporacyjnych. Głównym założeniem projektu o CIT jest uszczelnienie poboru podatku CIT w taki sposób, iżby umożliwić powiązanie wysokości płaconego poprzez duże przedsiębiorstwa, szczególnie przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Nowa konstrukcja dokumentacji podatkowej cen transferowych. Stworzony przez wybitnych ekspertów – specjalistów z dziedziny rachunkowości Strategia Obrony - Przykładowe Casusy. Poradnik Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji naświetla wiele istotnych tematów w tym - innymi słowy niezbędne jest posiadanie tytułu wykonawczego wydanego przeciwko spółce, by dochodzić roszczenia od członka zarządu?- Czy w analizowanym trybie odpowiadają likwidatorzy spółki? - Kiedy egzekucję można uznać za bezskuteczną - Czy podział kompetencji w zarządzie może mieć wpływ na odpowiedzialność członków organu reprezentacji? - Czy na powodzie spoczywa ciężar dowodu w obszarze wykazania, że pozwany jest członkiem zarządu?- Jaki jest termin przedawnienia roszczeń z art. ksh- Czy nieobecność w kraju lub zwolnienie lekarskie wyłącza z odpowiedzialności na podstawie analizowanych artykułów - Czy można zscedować aspekt kompetencji - Podwójny mandat członka zarządu i członka rady nadzorczej - kolizja interesów - Forma zatrudnienie a zakres odpowiedzialności - kiedy mamy do czynienia z wyrządzeniem szkody - czy można zcedować obowiązki członka zarządu. - Usługi i transakcje niematerialne - Co to są usługi (transakcje) niematerialne - Sposoby ustalania ceny w transakcjach niematerialnych - Źródła danych porównawczych na rzecz transakcji niematerialnych - Jak przygotować analizę danych porównawczych na rzecz transakcji niematerialnych - Czynności i strategia w toku kontroli - Jak zachować się podczas kontroli podatkowej w obszarze cen transferowych - Ewentualne Sankcje karne dodatkowo karno-skarbowe w kontekście obowiązków w zakresie cen transferowych.

  • Rozliczenie zwrotu świadczeń alimentacyjnych Rozliczenie zwrotu świadczeń alimentacyjnych
  • Zasady prawne funkcjonowania stowarzyszeń Zasady prawne funkcjonowania stowarzyszeń
  • Akta osobowe na określonym stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem Akta osobowe na określonym stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem
  • Ceny transferowe podatnik zobowiązany do rozliczania Ceny transferowe podatnik zobowiązany do rozliczania
  • Tarcza antykryzysowa 40 Planowane zmiany tarczy Tarcza antykryzysowa 40 Planowane zmiany tarczy
Top