Schematy podatkowe MDR 2020 określenie

Schematy podatkowe MDR 2020 określenie

Schematy od kiedy schematy podatkowe podatkowe MDR 2020 określenie pojęcia „Korzystający” dla do skarbników, głównych księgowych oraz innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń na rzecz żadnej grupy podatników czyli płatników, obowiązkiem raportowania objęte są tak jak jednostki samorządu terytorialnego (JST). Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze schematów podatkowych w gminach i podległym im jednostkach ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych. Zobacz jak Co trzeba raportować przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe? jakim sposobem należy rozumieć schemat podatkowy: krajowy, transgraniczny, standaryzowany, w jakich przypadkach obowiązek raportowania nie powstanie w JST? wykaz czynności statutowych co to schematy podatkowe wyłączonych z raportowania, wykaz czynności podlegających pod raportowanie, jakie projekty są objęte raportowaniem? jakie podmioty w JST należy uznać za kwalifikowane? powstanie obowiązku a moment raportowania. Rola jednostki w zakresie procesu raportowania: określenie pojęcia „Promotor”, określenie pojęcia „Korzystający”, objaśnienie pojęcia „Wspomagający”, obowiązki w obszarze raportowania każdego z ww. podmiotów. Zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i co z dodatkowymi deklaracjami w JST? w jakim terminie należy wypełnić obowiązki w zakresie raportowania? raportowanie wstecz, tj. to znaczy obowiązkiem raportowania są także objęte wcześniejsze okresy? przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania, w jaki sposób powinno się wdrożyć obowiązek raportowania? – przybory przygotowane przez Ministerstwo Finansów, zasady raportowanie poprzez Promotora, normy raportowanie przez Korzystającego, zasady raportowanie poprzez Wspomagającego, jakie dane i informacje trzeba posiadać tak aby wypełnić obowiązki raportowania, możliwe sankcje administracyjne i karne przewidziane za niewłaściwe wypełnienie obowiązków w obszarze raportowania. Wewnętrzna procedura raportowania schematów w JST, co powinna zawierać: jak zbudować taką procedurę i co powinna ona zawierać? to znaczy wprowadzenie procedury daje jakieś korzyści, ogranicza ryzyka

Komentarze: 1


noavatar.png
Aleksandra Baranowska-Górecka autorka prawa pracy 2020-06-04

Przeczytałem tu kilka dobrych rzeczy. Oczywiście zakładka cen do ponownego sprawdzenia. Zaskoczę, ile wysiłku wkładałeś do jednego z tych wspaniałych stron informacyjnych.

Top