Upadłość i jak w praktyce wygląda sposób rozpoznawania

Upadłość i jak w praktyce wygląda sposób rozpoznawania

Upadłość i zgłoszenia wierzytelności po 24 marca 2020 roku jak w praktyce wygląda sposób rozpoznawania pre-packów umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu artykułów z tej zgłoszenia wierzytelności po 24 marca 2020 roku dziedziny prawa dodatkowo wyobrażenie konkretnych propozycji rozwiązań problemów. Udział w szkoleniu pozwoli również na pogłębienie wiedzy dotyczącej przygotowanej likwidacji pre-pack i umożliwi pełniejsze wykorzystanie jej zalet także zminimalizowanie zagrożeń zgrupowanych z niewłaściwym zrozumieniem tego procesu.

Top