detektyw a ochrona danych osobowych COVID19

  • Przetwarzanie danych osobowych
    Przetwarzanie danych osobowych
    Dodany: 2020-04-08 | Kategoria: RODO | Komentarze: 2

    Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania kar porządkowych. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z aspektu bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego na rzecz dorosłych. Normy transportu ręcznego na rzecz młodocianych. Odległości bezpieczeństwa. Rejestr wypadków przy pracy. Wskaźniki wypadkowości.


Top