księgowania na koniec roku w jednostce budżetowej

  • Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej
    Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej
    Dodany: 2020-01-20 | Kategoria: Księgowość | Komentarze: 1

    Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy rzeczowe poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji połączonych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w placówkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, ogorzały specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych na rzecz jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej.


Top