prawo finansowe brzeziński

  • umowa o leasing W obrocie gospodarczym
    umowa o leasing W obrocie gospodarczym
    Dodany: 2020-04-30 | Kategoria: Inne | Komentarze: 1

    umowa o leasing. W obrocie gospodarczym obok umów leasingu operacyjnego i finansowego funkcjonuje również tzw. leasing zwrotny. Umowa taka polega na tym, że przedsiębiorca sprzedaje własny środek trwały firmie leasingowej, a od tego czasu obejmuje z nią umowę leasingu na mocy, której w dalszym ciągu go użytkuje. Głównym celem zawarcia takiej umowy jest ulepszenie płynności finansowej przedsiębiorcy i uwolnienie środków pieniężnych zamrożonych w nabytych składnikach majątku. W zakresie podatku Vat.


Top