sprawozdawczość finansowa deutsch

  • sprawozdawczość finansowa pdf i przekazanie gruntownej
    sprawozdawczość finansowa pdf i przekazanie gruntownej
    Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość | Komentarze: 1

    sprawozdawczość finansowa pdf i przekazanie gruntownej informacji dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem zmian bieżących od 2019 r. Przedstawione zostaną normy sporządzania sprawozdań.


Top