środki trwałe jaka kwota

  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
    Prowadzenie ewidencji środków trwałych
    Dodany: 2020-01-20 | Kategoria: Środki trwałe | Komentarze: 0

    Prowadzenie ewidencji środków trwałych dodatkowo wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne dodatkowo zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a także pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji.


Top