wzorcowa dokumentacja haccp sklep mięsny

  • temperatury przechowywania żywności haccp
    temperatury przechowywania żywności haccp
    Dodany: 2020-05-06 | Kategoria: HACCP | Komentarze: 0

    temperatury przechowywania żywności haccp. W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw, nie działają wprost na przedsiębiorcę a przepisy krajowe, nowe przepisy Unii Europejskiej przygotowane w formie rozporzadzeń, działają wprost na przedsiębiorcę urzędową kontrolę żywności i są nadrzędne krajowych, mogłyby być z niezgodne z ich zapisami. Rozporządzenia te odnoszą się do dotyczących GMP, GHP, HACCP, regulują sposób prowadzenia urzędowej kontroli żywności.


Top